Arbeidsrecht

Als er één rechtsgebied is waarmee vrijwel iedereen een keer te maken krijgt, is het wel arbeidsrecht. Want of het nu om het bedrijfsleven of de overheidssector gaat: waar gewerkt wordt, staan werknemers en werkgevers in een bepaalde arbeidsverhouding tot elkaar, en daar zijn altijd afspraken over gemaakt. Afspraken die vaak aan allerlei wetten, regelingen en conventies moeten voldoen. En waarover - het is niet anders - veel meningsverschillen kunnen rijzen.

Dat laatste is niet zo vreemd, want de arbeidsrechtelijke relaties die werkgevers en werknemers met elkaar aangaan kunnen buitengewoon complex zijn. Bovendien is het arbeidsrecht onophoudelijk in beweging, hetgeen de zaken er niet transparanter op maakt. Maar economische ontwikkelingen en veranderende wetgeving drukken nu eenmaal hun stempel op de inhoud en evolutie van het arbeidsrecht, terwijl gerechtelijke uitspraken bijna dagelijks voor nieuwe jurisprudentie zorgen. Het is dus zaak om de vinger zéér goed aan de pols van deze materie te houden en altijd over de meest actuele informatie te beschikken.

De specialisten van Cats Advocaten zijn hiervan doordrongen en handelen ernaar. Ze zijn zich bewust van het feit dat werk en inkomen van grote invloed zijn op het functioneren van mensen, terwijl de belangen die voor zowel werknemer als werkgever op het spel staan enorm zijn. Arbeidsrecht is dus niet alleen complexe en flexibele, maar ook gevoelige materie. We proberen daarin telkens de juiste balans te vinden en toch het onderste uit de kan te halen, of we nu optreden namens de werknemer of de werkgever.

Lees meer

 

http://www.advocats.nl/uploads/images/photo_21433_20120211.jpg